نبرد مشروعه و مشروطه در ایران-امیر طاهری

ایران امروز همان جایی است که ۱۱۳ سال پیش در آستانه مشروطیت قرار داشت با پرسش اصلی همان زمان: چگونه از یک نظام استبدادی به نام مشروعیت بدر آییم و یک جامعه درازمدت متکی بر مردم را بسازیم؟

بیشتر بخوانید

گفتگوی رادیو پیام اسراییل با امیر طاهری در پیوند با مسایل داخلی و خارجی ایران

در گفتگویی که با استاد امیر طاهری داشتیم از ایشان درباره انفجار روزهای گذشته در تهران پرسیدیم.همچنین ارزیابی ایشان درباره شرایط رژیم و امروز ایران را جویا شدیم.

بیشتر بخوانید

پس از یک قرن: نبرد مشروعه و مشروطه-امیر طاهری

زندگی سیاسی ایران در ۱۵۰ سال گذشته، یعنی از هنگامی که ایرانیان با روبروشدن با چالش غرب دریافتند که از مرکز تمدن به حاشیه رانده شده‌اند، با یک نظم ادواری درگیر بوده است. در این نظم ادواری دو جهان بینی،

بیشتر بخوانید

سخنرانی آقای امیر طاهری روزنامه نگار ارشد در مراسم یکصدمین زادروز پادشاه در لندن

برای اینکه یک درک بهتری از این دوران ۳۷ ساله سلطنت محمد رضا شاه پیدا کنیم باید این رو به عنوان یک مجموعه ببینیم نه یک چیز تکه تکه و سلاخی شده. مثلا شما در تاریخ انگلیس از عصر الیزابت صحبت میکنید (Elizabethan age). به نظر من یک Mohammad Reza Shah age هم هست.

بیشتر بخوانید