احمد خاتمی: هر رأی انتخابات، رأی آری به نظام است

احمد خاتمی: «امام فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجبات است بنابراین هر رأی که به صندوق انتخابات انداخته می‌شود رأی آری مجدد به نظام اسلامی است.»

بیشتر بخوانید