انفجار در پتروشیمی بندر شاهپور

مملکتی که توسط آخوند اداره شود هر روز یک گوشه اش یا انفجار است و یا آتش سوزی و یا ریزش ساختمان و افتادن جرثقیل و ترکیدن لوله گاز و غیره و غیره. این حکومت جز ویرانی و بدبختی هیچ ارمغانی برای ایران و ایرانیان نداشته است.

بیشتر بخوانید