مقاله مجید محمدی درباره انفعال امریکا و کانادا

ایندیپندنت فارسی – مجید محمدی ایالات متحده و کانادا در ایران سفارت ندارند و از این رو نمی‌توانند فعالیت‌های دپیلماتیک یا دیپلماسی نرم از طریق طرح ایده‌ها و سیاست‌های خود در مجامع و رسانه‌های محلی، ملاقات با افراد صاحب‌نفوذ، تاسیس

بیشتر بخوانید