انقلاب سال۲۵۸۱

ین رویدا چیزی نیست جز یک انقلاب مردمی که جرقه اش با مرگ دلخراش یک دختر معصوم ایرانی زده شد. آنچه که مسلم است ایران هرگز به قبل از انقلاب شهریور امسال برنمی گردد و روز به روز قدرت مردم در حال افزایش است و در طرف مقابل هر لحظه که می گذرد نابسامانی و احساس ضعف و ناتوانی بیشتر و بیشتر میشود.

بیشتر بخوانید