روز به روز شعله انقلاب فروزان تر می شود

امروز رژیم منحوس اسلامی شهروندان ناراضی را در مترو به رگبار بست. کاری که فقط از عهده داعش و همذات  داعش یعنی جمهوری اسلامی بر می آید. این جنایت ها هرگز کمکی به بقای این رژیم نخواهد کرد بلکه عمق

بیشتر بخوانید

قدرت نمایی ایرانیان در برلین

بعد از ۴۳ سال افسردگی، ناامیدی و پراکندگی ایرانیان با هر گرایش فکری و سیاسی در برلین جمع شدند تا به جهان اعلام کند که جمهوری اسلامی یک حکومت نامشروع و منفور است و نماینده ایران و مردم این سرزمین

بیشتر بخوانید