کسب درآمد 33 هزار میلیارد تومانی دولت از بورس

بهار– گروه اقتصادی: حسین راغفر، کارشناس اقتصادی میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت برای سال 1401 از محل اوراق منتشرشده را رقمی معادل صد هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.به گفته او، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی

بیشتر بخوانید