ابعاد جنگ ویرانگر کنونی فراتر از مرزهای اوکراین است

جنگ اوکراین، خطرناک‌ترین بحران تاریخ جهان از زمان جنگ جهانی دوم است. این جنگ بیش از بحران موشکی کوبا، هرج‌ومرج ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درگیری‌های خاورمیانه و غیره، ثبات و امنیت جهان را تهدید می‌کند. این جنگی است

بیشتر بخوانید