مهم نیست این سد برای اکوادور “آب” نداشته باشد؛ برای چین “نان” دارد!

این مقاله در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ در نیو یورک تایمز به چاپ رسیده که به دلیل معامله قریب الوقوع و نیمه مخفی جمهوری اسلامی و چین خلاصه آن ترجمه شده. به موارد دیگر این نوع قراردادهای وابستگی آور که

بیشتر بخوانید