مجتهدی که امام حسین برایش سفارش پیتزا داد

واقعا این آخوندها در مزخرف گویی و پدرسوخته بازی بی نظیرند و الحق شایسته گرفتن جایزه اسکار در جفنگ گویی هستند. نمونه اش حرفهای خنده دار آیت الله شیخ جعفر شوشتری است. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری رحمه الله

بیشتر بخوانید