مناسبات علی و شیعیانش با ایرانیان؛ ایمان سلیمانی، اسماعیل وفا یغمایی و مانی (و دعای ۲۷ صحیفه سجادیه)

برنامه ای است به غایت جالب. در قسمتی از این برنامه آقای سلیمانی به دعای ۲۷ صحیفه سجادیه اشاره میکنند که متن کامل آن در زیر آمده. فقط همین دعا نشان میدهد که درجه توحش شیعیان علی چه اندازه میتواند

بیشتر بخوانید