دلخوش به این حواس پرتی ها نباشید؛ امان از روزی که در خیابان ها گرفتار پدرانی چو پدر بابک خرم دین شوید!

مائده آسمانی قتل بابک خرم دین دوم برای جمهوری اسلامی لحظات خوشی را رقم زده است. درست در لحظاتی که شورای نگهبان و سپاه و خامنه ای دارند _مسیر دوران پساخامنه ای را که از سال ۸۸ کلنگش را زدند،

بیشتر بخوانید

خبرگزاری سپاه هویت دینی پدر جنایتکار زنده یاد بابک خرم دین را تحریف کرد؛ اسلام واقعی همین است!

اسلام واقعی همین است. فقط یک مسلمان متعصب میتواند فرزند خود را اینچنین وحشیانه قربانی کند. پدر بابک خرم دین نمونه کامل «زیاد کردن معنویات» است. این مسلمان متعصب که نماز شبش هم ترک نمیشده چنان اعتقاداتش برای نظام جمهوری

بیشتر بخوانید