مکالمه تلفنی اسلیپی جو با اوباما

– الو باراک؟ – باز چی شده اسلیپی؟ – خواستم ببینم اون حوسین که در عراق کشته شده و مردم الان دارند براش عزاداری می کنند از قوم و خویشان توئه؟  آخه اسم تو هم حوسین است. – نه بابا،

بیشتر بخوانید