بانکداری در ایران؛ پرسود و پرضرر!
محمدرضا برهانی

تا به کنون با جیب خالی خرج کرده‌‌اید؟ شاید غیر ممکن به نظر بیاید اما این موضوع یکی از دلایل اصلی ورود بسیاری از فعالان اقتصادی به کسب‌ و کار بانکداری است! پاسخ به چند سئوال برای محرز شدن زیان‌‌دهی

بیشتر بخوانید