مقام معظم «میدان»

کسانی که ماهیت جمهوری اسلامی را شناخته اند بخوبی می دانند که این رژیم اعتقادی به دیپلماسی نداشته و ندارد و اگر می بینید به پای میز مذاکرات می آید فقط بخاطر رها شدن از زیر فشار و تنگناهاست و

بیشتر بخوانید

بدیهیات دیپلماسی و خیط شدن قالیباف

بدیهی ترین نکته این است که وقتی میخواهید به ملاقات شخصی بروید قبلا با او هماهنگ کنید و همینطور سرزده و بدون هماهنگی نروید جلوی محل زندگی یا محل کار طرف. این نکته بدیهی را حتی یک بچه کم سن

بیشتر بخوانید