براندازی؛ کدام براندازی؟ تا مقصود شما از «براندازی» چه باشد!

۴۲ سال است مسئولان جمهوری اسلامی و «استمرار طلبان» وابسته به «سفره انقلاب» مخالفان حکومت را مسخره میکنند که اینها ۴۲ سال است شعار میدهند که حکومت جمهوری اسلامی را میخواهند ساقط کنند اما نمیتوانند! اگر منظور از «براندازی» این

بیشتر بخوانید

براندازی دین: اندیشه ای ممنوع!

این چوب که بر پیکر ملت ما فرود میآید، بدلیل ارتکاب به چه گناهی نا بخشودنی جسم و جان مان را مجروح و زخمین میسازد؟ چه خطائی از ما سر زده است که شایسته چنین تنبیه و مجازاتی باشیم. نکبت

بیشتر بخوانید