چه کسی برده داری را در ایران منسوخ کرد؟ رضا شاه کبیر!

مشغول مطالعه کتاب ارزشمند «تاریخ اجتماعی ایران» ، تالیف زنده یاد مرتضی راوندی بودم که ناگهان صفحه ای نظرم را جلب کرد؛ سرشماری نفوس در دوران قاجار! این صفحه از این کتاب ارزشمند پاسخی است به صد در صدی ها،

بیشتر بخوانید

” نظام الكفالة” یا برده داری در لبنان

معنی طابق النعل بالنعل ” نظام الكفالة” در فارسی یعنی: برده داری! طبق این ” نظام!!” که هنوز در لبنان رواج دارد نوجوانان و جوانان فقیر کشور های آفریقایی مثل اتیوپی و غنا در ازای مبلغ ناچیزی به خدمت “ارباب” لبنانی خود در

بیشتر بخوانید

برده داری صنعتی: نحوه رفتار یکی از بزرگترین شرکتهای قطعه سازی ایران با کارگران

این اطلاعیه را قطعه سازی «کروز» (یکی از بزرگترین شرکتهای قطعه سازی ایران) چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹(ضمنا در ماه رمضان!) نصب کرده است: خود مطلب نیاز چندانی به شرح ندارد، محتوی و لحن اطلاعیه به اندازه کافی گویا ست. دوستانی

بیشتر بخوانید