آیت الله سوسیالیست

گاهی فکر می کنم ما در چه نقطه عجیبی در تاریخ بدنیا آمده ایم که شاهد از پرده افتادن های پیاپی مدعیان دروغین مکاتب سیاسی و ایدئولوژی های مختلف هستیم. در فاصله ای کوتاه هم ذات ناپاک آخوندها برایمان روشن شد و هم پوچ بودن ادعاهای سوسیالیستها و مدعیان لیبرالیسم و دمکراسی.

بیشتر بخوانید

National Review: دیپلماسی به تنهایی نمی تواند تهدید ایران را پایان دهد؛ رویکرد پیچیده تری مورد نیاز است (ترجمه)

پاسخ غرب به ایران باید ترکیبی از دیپلوماسی و نیروی نظامی باشد. باید با کشوری مانند ایران با قوانین خودش مقابله شود.

بیشتر بخوانید

در خرفتی برنی سندرز همین بس که از قتل یک تروریست ناراحت است

برنی سندرز در مورد جنایتکار کودک کش قاسم سلیمانی می گوید: ما نباید الکی یکنفر را در یک نقطه ای از دنیا ترور کنیم!!

یعنی تف به شرف اون کثافتهایی که به چنین گاو خرفتی دلخوش کرده اند.

این بیشعور حتی نمی داند که هزاران نفر در سوریه توسط همین قاسم سلیمانی ملعون کشته شدند.

تف تف تف!

بیشتر بخوانید