وقتی خامنه ای مُرد

بیائید از همین حالا قرار بزاریم وقتی خامنه ای مرد در هر جایی که در چهل و دو سال گذشته تظاهرات و تجمعات ضد حکومتی داشتیم (خارج از ایران) بساط پارتی و “رقص” برقرار کنیم! تکلمه: ناگفته نماند که من

بیشتر بخوانید