“بسم الله الرحمن الرحیم” در یک کتیبه پیشا-اسلامی

“بسم الله الرحمن الرحیم” در یک کتیبۀ پیشا-اسلامی!؟(1)در سال 2018 میلادی، محمد علی الحاج و احمد علی فقعس از دانشگاه صنعا یمن، در مقاله ای که در مجلۀ “العبر للدراسات التاریخة و الاثریة” منتشر کردند، خبر از کشف یک کتیبۀ

بیشتر بخوانید