بازنشر مقاله “بلوای پزشکان در ایران – ابراهیم هرندی”

اخیرا چند مقاله در سایت گویا به قلم “ابراهیم هرندی” منتشر شده. با کمی تحقیق در مورد سابقه نویسنده به مقاله زیر که در خرداد ۱۳۹۴منتشر شده برخورد کردم. به سایر مطالب مطرح شده در مقاله ایشان در مورد پزشک

بیشتر بخوانید