چرا خامنه ای به سیم آخر زده؟

الان خامنه ای بخاطر اینکه نشان بدهد تهدیداتش خالی نیست، در وضعیتی قرار گرفته که چاره ای ندارد تا بمب اتم را بسازد. خامنه ای شخصیت لجوج و در عین حال زبونی دارد. او برای توازن در برابر غرب نیاز به بمب اتم و یا لااقل اورانیوم غنی شده آنرا دارد،

بیشتر بخوانید