خوابی که خامنه ای برای غرب دیده است

جمهوری اسلامی حتی بمب اتمی هم داشته باشد، خودش جرات استفاده از آنها را ندارد بلکه هرگاه خواسته درجایی عملیات تروریستی انجام بدهد آنرا بدست تروریستهای نیابتی خود انجام داده است. بطور مثال به حماس و حزب الله موشک میرساند

بیشتر بخوانید