تروریستهای حشری و دست و پا چلفتی جمهوری اسلامی

در سال 2012 جمهوری اسلامی سه نفر از مزدوران خودش را به نامهای سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت زاده به تایلند فرستاد تا سفیر اسرائیل را ترور کنند. سفارت اسرائیل در بانکوک قرار دارد. این سه نخاله همان شب اولی که به تایلند می رسند بلافاصله برای عیش و نوش راهی پوکت و سپس پاتایا میشوند و هر یک روسپی ای را انتخاب کرده و به هتل می برند.

بیشتر بخوانید