بنزین‭ ‬را‭ ‬رضا‭ ‬پهلوی‭ ‬گران‭ ‬کرده‭!‬

جنبش‭ ‬های‭ ‬اعتراضی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مقارن‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬سالگرد‭ ‬جنبش‭ ‬جلیقه‭ ‬زردها‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭.‬شباهت‭‌‬هائی‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬پوشاک‭ ‬زرد،‭ ‬سهم‭ ‬حکومتیان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬آنهاست،‭ ‬منتها‭ ‬چون‭ ‬رویش‭ ‬شلوار‭ ‬پوشیده‌اند،‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نمی‌آید‭: ‬جنبش‭ ‬تنبان‭ ‬زردها‭!‬

بیشتر بخوانید