خلاصه تاریخ مشروطه ایران- بخش دوم

در این قسمت کسروی ماجرای توطئه آخوندها علیه وزیر تجددخواه ناصرالدین شاه را شرح میدهد و چگونگی برکناری او را توضیح میدهد.

او در ادامه به سفر سید جمال الدین اسدآبادی به ایران و اخراجش از ایران نیز به تفصیل بحث می کند.

بیشتر بخوانید

خلاصه تاریخ مشروطه ایران- بخش اول

بنیاد آینه کتاب زنده یاد احمد کسروی درباره تاریخ مشروطه را در چندین قسمت بارخوانی کرده که به مرور قسمتهای آن را بازنشر می کنیم به امید روزی که هم میهنان ما با تاریخ معاصر کشور خود آشنا شوند و

بیشتر بخوانید