همیاران حکومت تروریستی آخوندی در امریکا (۵)

در پای اعلامیه های وابستگان جمهوری اسلامی در امریکا معمولا لیستی از سازمانها، اندیشکده ها و بنیادهای عجیب و غریب و با نامهای دهان پر کن هست. یکی از این موسسات نایاکی که نامش را پای همه اعلامیه های نایاک

بیشتر بخوانید