نگذاریم ایران را بفروشند و ایرانی را به بردگی بکشانند

در ارتباط با قرارداد ۲۴ ساله حکومت اسلامی و چین هموطنان عزیز و گرامی در هفته‌ای که گذشت، پیش نویس «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» به تصویب رییس جمهور حکومت اسلامی و هیات دولت او رسید. و محمد جواد

بیشتر بخوانید