جنایت در جنایت؛ دفن مردگان بهایی در گورستان خاوران

در ادامه اعتراض‌ها به تخریب خاوران، ۷۹ تن از خانواده‌های اعدامیان سیاسی دهه ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ با انتشار نامه‌ای خطاب به شهردار تهران تغییرات در گورستان خاوران را “مغایر حرمت انسانی”خواندند. چند تن از

بیشتر بخوانید