بهره و ربا – کتاب جمعه؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸

نوشته زیر چند صفحه آخر از آخرین قسمت سلسله مقالاتی به نام “بهره و ربا” است که در چهار شماره متوالی از کتاب جمعه (روشنفکری ترین نشریه چپ در مقطع انقلاب ۵۷) به سردبیری احمد شاملو منتشر شده. امیدوارم مطالعه

بیشتر بخوانید