تقاضایی بحث‌برانگیز برای بازگشت بهروز وثوقی به ایران

صاحب‌امتیاز پایگاه خبری «انتخاب» در نامه‌ای به «متولیان سیاست و فرهنگ» ایران خواستار دعوت رسمی از بهروز وثوقی برای بازگشت به وطنش شده است. این نامه بحث بازگشت هنرمندان مقیم خارج را به‌روز کرده است.

بیشتر بخوانید