مضحک ترین مناظره انتخاباتی

با وجودی که نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی را بیش از یک معرکه و شامورتی بازی نمی بینم اما همواره باور داشتم که در مناظرات انتخاباتی نامزدهای از فیلتر شورای نگهبان رد شده ناخودآگاه نکاتی مطرح میشود که برای ما که از بیرون مسائل سیاسی را دنبال می کنیم میتواند ارزشمند باشد.

بیشتر بخوانید