سکوت رسانه ها در برابر افتضاحات دمکراتها

اسلیپی جو توی گند زدن به اقتصاد کشور دست کمی از احمدی نژاد و حسن روحانی ندارد. همان روز اول با یک امضا هزاران نفر در کانادا و چندین ایالت امریکا بخاطر کنسل کردن پروژه خط لوله بین دو کشور

بیشتر بخوانید