دوران رهبران کاریزماتیک تمام شده

در دنیای کنونی شاید آگاهی های یک کارگر شاغل در نیشکر خوزستان از اوضاع سیاسی جهان چه بسا درست تر و عمیق تر از یک تحلیل گر سیاسی رسانه های بین المللی باشد و اگر اطلاعات و بینش او بیشتر از آن تحلیل گر نباشد لااقل میتوان گفت شکاف عمیقی بین آنها وجود ندارد. الان دیگر دوران قبل از انقلاب نیست که یکنفر مثل دکتر شریعتی از خارج بیاید و در حسینیه ارشاد مزخرفاتی را بگوید و هزاران استاد و دانشجو و روشنفکر و فعال سیاسی چپ و راست و مذهبی جملات او را یادداشت کنند.

بیشتر بخوانید