چرا مردم برای زدن واکسن به ارمنستان می روند؟

واکنش مردم ایران به ناکارآمدی حکومت آخوندها در تامین واکسن کرونا و مسافرتشان به ارمنستان و زدن واکسن در ازای پرداخت پول می تواند درس عبرتی برای جامعه شناسان و تحلیل گران سیاسی باشد. ببینید جمهوری اسلامی تنها حکومت در

بیشتر بخوانید