فاجعه ملی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی – س. اقبال

موج بعدی اعتراضات مردمی می‌تواند اعتراضات بازنشستگان باشد. موجی که آغاز شده و علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را خطرناک و غیرقابل کنترل توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید