گزارشی از تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تداوم یکشنبه‌های عصیان

داروسازان جوان هم امروز (چهارشنبه) در مقابل مجلس تجمع داشتند که با رسیدن بازنشستگان به آنها، تجمع‌کنندگان بازنشسته با شعار: «داروسازان اتحاد اتحاد»، از تجمع اعتراضی پزشکان جوان داروساز اعلام حمایت نمودند.

بیشتر بخوانید

گزارش ارسالی یک بازنشسته تامین اجتماعی؛ تعجب بازنشستگان از این همه سبعیت و خشونت نیروی انتظامی

من از وحشت این نیروها اول حیرت کردم بعد خوشحال شدم؛ به آنها گفتیم باز هم برمی‌گردیم؛ کارمان تمام نشده‌.»

بیشتر بخوانید