روشنگری برای هموطنانی که سیاستهای غرب را احمقانه می یابند: متخصصان غربی همه چیز را میدانند، گیر کار در «همه چیز» دیگر است!

نه تنها ایرانیان داخل کشور، بلکه حتی خارج نشینانی که با محافل تخصصی غرب تماس زیادی نداشته اند مکرر از خود و دیگران میپرسند که چرا غرب چنین سیاستهای غیر قابل درکی (نمونه: افغانستان) را پیش میگیرد؟ از طرف دیگر

بیشتر بخوانید

تاکتیکهای موفق و ابداعی معترضان هنگ کنگی در تظاهرات خیابانی سال گذشته (کلیپ های کوتاه)

در ویدئوهای زیر هماهنگی تظاهر کنندگان بدون داشتن رهبری مشخص, طریقه از کار انداختن دوربینهای مدار بسته و بی اثر کردن گاز اشک آور, لجستیک تظاهرات, پشتیبانی هایی که مردم عادی از تظاهر کنندگان در مترو به عمل میآورند جالبه.

بیشتر بخوانید