روایتی متفاوت از یک تجاوز

من در یک خانواده بهایی متولد شدم. از ۷ سالگی در کلاس هایی به نام «درس اخلاق » به ما تاریخ بهایی درس میدادند. از ظهور امام زمان (باب) و بهالله بگیرید تا شیوه شکنجه و کشته شدن شان. فکر

بیشتر بخوانید