قدم بعدی در «بازی تورمی»
تحلیلی از محمد حسین ادیب (اقتصاددان و استاد دانشگاه)

تهران یعنی چه ؟ ما نفت صادر می کردیم و پول آن را می دادند به مردم تهران ( عمدتا ) و مردم تهران از هم چیز می خریدند ، تهران همین بود و دیگر هیچ ، حالا دیگر نفت صادر نمی‌شود و چیزی نیست که از هم بخرند ، به این معنا دیگر تهرانی وجود ندارد اما ١۴ میلیون نفر در آن زندگی می کنند

بیشتر بخوانید