برگ هایی از کتاب پاسخ به تاریخ – ۹

برنامه دراز مدت روسها برای تصرف ایران شوروی فعالانه از قیام جدایی خواهانه قاضی محمد در کردستان و پیشه‌وری در آذربایجان پشتیبانی کردند و بر خلاف تعهد مندرج در قرارداد سه جانبه و اعلامیه کنفرانس تهران، پس از موعد مقرر

بیشتر بخوانید