بازخوانی صورت مسئله

شکی نیست که اولویت اصلی جمهوری اسلامی در حال حاضر رها شدن از کمند تحریم هاست. برخلاف رجز خوانی های مسئولان دروغگوی جمهوری اسلامی، تاثیر تحریم ها فوق العاده بوده بطوریکه رژیم در ماههای آینده حتی از پرداخت حقوق کارمندان دستگاههای طول و دراز خود عاجز و ناتوان خواهد بود و چه بسا باز هم مثل ماجرای افزایش بنزین، این بار به ضبط اموال و دارائی های مردم به بهانه های مختلف دست بزند.

بیشتر بخوانید

سفیر آمریکا در آلمان (به فارسی و انگلیسی): شما باید حامی حقوق بشر باشید و نه تجارت با ستمگران

ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان در توییتی که خودش به فارسی هم ترجمه کرد نوشت: او همزمان یک گزارش برای خزانه داری آمریکا در مورد افراد و شرکتهایی که در یک نشست برای تجارت با ج.ا. در بروکسل شرکت

بیشتر بخوانید