طرح جدید (و عجیب) نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریمها

حتی اگر حوصله تان از کلمه «تحریم» سر رفته مفاد این طرح را مطالعه کنید تا اهمیت آن را دریابید. این طرح فقط به این خاطر عجیب نیست که خواسته های غیر متعارفی (مثلا تحریم کانال اینستکس اروپا) را مطرح

بیشتر بخوانید

پرونده ای برای پاپ

خبرگزاری فارس، پرس تی وی و دیگر رسانه های رژیم آخوندی با شوق خبر میدهند که پاپ فرانسیس از امریکا تقاضا نموده که به تحریمهای ایران خاتمه دهد. این که یک بنیاد متحجر و جنایتکار دینی به کمک یک بنیاد

بیشتر بخوانید