برای نخستین بار: تحریم بخاطر نقض حقوق بشر

تاکنون هرگاه تحریمی از سوی امریکا و یا سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بوده بخاطر تلاش برای تولید بمب اتمی و یا جفتگ اندازی علیه اسرائیل بوده اما اینک بعد از چهار دهه تیم ترامپ بخاطر اینکه جمهوری اسلامی مرتکب

بیشتر بخوانید