تصمیم شجاعانه ترامپ علیه چین کمونیست

ترامپ برخلاف اوباما که آدم ضعیف النفسی بود و قادر به تصمیمات گیری در مواقع بحرانی را نداشت، با اقتدار از تنبیه کردن چین سخن به میان آورد. او علاوه بر ممنوع کردن ورود اتباع چین به امریکا، دستور ممنوعیت استفاده شرکتهای چینی از فرآورده های تکنولوژیک امریکایی خبر داد.

بیشتر بخوانید