استقبال بسیار سرد عربستان از اسلیپی جو

در یک رویداد کاملا بی سابقه و نادر، عربستان سعودی که زمانی یکی از متحدان امریکا بود، هنگام ورود اسلیپی جو ضعیف ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا هیچکدام از مقامات درجه یک و دو و حتی درجه سه عربستان در

بیشتر بخوانید