چرا بودن و نبودن ترامپ مهم است

خلاصه اینکه اهمیت بودن و نبودن ترامپ به این ربطی ندارد که او آدم خوبی است یا بد، نژادپرست است و یا ضد زن، ماسک می زند و یا خیر… اینها در مقابل خطری ویرانگری که حامیان حزب الله و اسلامگراها می توانند بر سر ما بیاورند هیچ است. دیگر مهم نیست کسی ما را عاشق ترامپ بداند یا خیر. آرزو می کنیم کار به آنجا نکشد که بسیجی ها و پاسدارها و آقازاده ها در کاخ سفید صدای مردم ایران را خفه کنند و چهره رژیم اسلامی را در رسانه ها بزک کنند.

بیشتر بخوانید