تراول بن و مخالفت خانم علینژاد با آن

دقیقا یادمان هست ترامپ میخواست به این وضعیت هرج و مرج پایان دهد، به همین منظور او طرح «تراول بن» را امضا کرد اما چپ های افراطی، دمکراتهای فاسد و دشمنان امریکا، لابی رژیم و نایاک و متاسفانه عده زیادی از ایرانیان ساده لوح علیه این اقدام ترامپ شانتاژ کردند.

بیشتر بخوانید