حاضرخوری مجاهدین از دادگاه حمید نوری

امروز که حکم محکومیت حمید نوری اعلام شد، مجاهدین در بیرون دادگاه لشگر کشی کرده و با سردادن شعارهایی همچون درود بر مجاهد، درود بر رجوی این پیروزی را به حساب درایت خانم رجوی و برادر مسعود که اصلا معلوم نیست کدام دخمه ای قایم شده گذاشتند.

بیشتر بخوانید