یک تروریست رانت خوار سقط شد

من این تروریست لبنانی را زمانی که در ایران بودم در شرکت یکی از دوستان بطور اتفاقی ملاقات کردم. اواخر دوره رفسنجانی بود و از طریق معامله جمهوری اسلامی و دولت فرانسه این تروریست به ایران آمده بود و از

بیشتر بخوانید